Review Kem đánh răng muối tre Cheonji

2021. 8. 25. 17:49에스씨엘제품후기

Hé lô mọi người, lại là mình đây.

Mình đã comeback sau 2 tuần nghỉ do bận việc riêng rồi đây.

Lần này mọi người cùng theo dõi xem mình tiếp tục review sản phẩm nào nhé ^^~

 

* Video có nhận tài trợ sản phẩm từ công ty S-Ciel.

 

🔴 이 영상은 에스씨엘로부터 제품을 제공받아 솔직하게 찍은 리뷰 영상입니다. 

🔴이 영상은 출연자의 실제 체험 사례를 담고 있으며, 제품에 대한 효능과 효과에 대한 내용은 출연자 개인 의견입니다.

🔴이 영상은 에스씨엘 제품을 직접 복용하고 체험한 고객의 생생한 후기로 저작권은 에스씨엘과 씨엘라이브에게 있습니다. 무분별한 불법 공유를 금합니다.

🔴 좋아요,구독, 알람설정,공감과 댓글은 힘이 됩니다~^^